Nevşehir İl Halk Kütüphanesi

Ödünç Verme Bölümü (Yetişkin Bölümü)

  • u14 yaş üstü kullanıcılarımızın yararlandığı bölümdür.
  • uKullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır
  • uKütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik Numarasınız yeterlidir
  • uDanışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.
  • uKullanıcıya 3 kitap, 3 kitap dışı materyal olmak üzere en fazla 6 materyal ödünç verilir.
  • uÖdünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.
  • Ödünç Verme 1.jpg
  • Ödünç Verme 2.jpg
  • Ödünç Verme 3.jpg
  • Ödünç Verme 4.jpg